Eurotaller Logo Eurotaller Garatge Asturiol

Consells

És molt convenient que un cop al mes controli la pressió dels pneumàtics per tal de mantenir un desgast correcte i seguretat en la conducció. Així, allargarà la vida del pneumàtic, estalviarà combustible i contaminarà menys.

Faci un manteniment correcte d'acord amb les recomanacions del fabricant. És molt important utilitzar l'oli que cada fabricant específica per als seus motors ja que així evitarà possibles averies i allargarà la vida del seu motor.

Abans de sortir de viatge és molt important controlar nivells d'olis, líquid refrigerant, líquid neteja-parabrises, estat i pressió dels pneumàtics, i funcionament dels llums. Així evitarà possibles problemes durant el viatge.

És aconsellable que abans de les èpoques de calor faci un control de funcionament de l'aire acondicionat o climatitzador i el recarregui si és necessari per tenir més seguretat i confort a la conducció.